Obiektywna relacja z subiektywnym komentarzem z rejsu s/y Merkury do Liepaji i Kłajpedy (4 of 73)642 X 482
Wychodzimy z Gdyni Adam pyta Pawła - co tak męczysz ten sznurek?
642 X 482

This gallery created by
Express Thumbnail Creator